Een derde meer zonnestroom in 2017

Begin maart publiceerde het CBS de voorlopige cijfers over de opwekking van energie in 2017. Daaruit blijkt dat de geproduceerde hoeveelheid zonnestroom in een jaar met een derde is toegenomen. Daarmee groeit PV-stroom al voor het vierde jaar achtereen zeer onstuimig.

  miljoen kWh stijging
2014    785 60 %
2015 1.122 44 %
2016 1.559 39 %
2017 2.099 35 %

Bron: CBS Statline

Uiteraard is de omvang van de zonnestroom nog beperkt in het geheel van de totale elektriciteitsproductie met 1,6 procent. Maar de totale duurzame stroomproductie bedraagt in 2017 al 13,8 procent van alle elektra-gebruik (12,5 % in 2016). Windenergie is daarbij de grootse bron. Verwacht wordt dat het totale stroomverbruik in 2017 iets lager is uitgevallen dan in 2016.

De totale opgestelde capaciteit van zonnepanelen is in 2017 flink gegroeid, en wordt door het CBS nu geraamd op ruim 2,7 gigawatt.
De groei van de opgewekte windstroom is het gevolg van de in 2016 geplaatste windmolens. In 2017 zijn er daarvan niet zoveel bijgekomen.

CBS: “De productie van elektriciteit uit windenergie steeg met 16 procent, van 8,4 naar 9,6 miljard kWh. Dat komt vooral door de forse uitbreiding van het windmolenpark in de tweede helft van 2016. Deze nieuwe molens waren in 2017 het gehele jaar in gebruik en tellen daarom vanaf 2017 volledig mee. De capaciteit van de windmolens bleef in 2017 ongeveer gelijk: eind 2017 stond voor ruim 3,2 duizend megawatt vermogen op land en bijna duizend megawatt op zee opgesteld.”

De opwekking van elektriciteit uit biomassa is in 2017 iets gedaald. Die daling komt vooral omdat biomassa in 2017 meer is gebruikt voor warmteproductie dan voor stroomopwekking (door enkele grote biomassa-installaties).

Het gebruik van elektriciteit bedraagt ongeveer 15 procent van het totale energiegebruik in Nederland. Verwacht wordt dat het cijfer over het totale energieverbruik in 2017 een lichte daling zal laten zien.

Bron

 

Deel op: Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook