Zonnestroom kan merendeel van energievraag op aarde dekken, ook in Nederland

Onlangs verscheen het “Nationaal Solar Trendrapport 2018”. Een werkstuk van Good!/Solar Solutions, gesponsord en ondersteund door 25 partijen op het gebied van zonne-energie waaronder de TU Delft. Good! biedt haar klanten en relaties: kennis, sales en leads en een cruciaal netwerk. Solar Solutions Int.©, het Nationaal Solar Trendrapport ©, de Solar Business Day© en Duurzaam Verwarmd© zijn een greep uit de vele projecten van Good!.

Het rapport laat er geen misverstand over bestaan. Zonne-energie heeft de potentie om tientallen procenten van de Nederlandse energiebehoefte te gaan dekken. Let wel, de hele energievraag, dus niet alleen elektra. En dat vooruitzicht is er eveneens op globale schaal volgens het rapport. De productie van PV-panelen, die nu voor Nederland grotendeels uit Vietnam komt, zal met vele innovaties gepaard gaan waar ook Nederland een voorloper bij kan zijn. In 2017 werden er 13 miljoen PV-panelen ingevoerd.

Enkele hoofdpunten uit het rapport: 

De verwachte groei

Zo ziet de toekomst van de omvang van de opwekking van zonne-energie eruit. Op alle locaties waar PV kan worden toegepast valt er een enorme expansie te verwachten. Voor de forse groei in de gebouwde omgeving van het wonen is er de veronderstelling dat dit samen gaat met de energiebehoefte voor het verkeer en de locale opslag van energie op huishoudensniveau. We schreven hier eerder over naar aanleiding van de visie van Elon Musk. In het rapport is gedetailleerd aangegeven welke potenties er voor de diverse locaties zijn en hoe kansrijk men er de plaatsing van PV acht in de toekomst. Uiteraard is ook de kostenontwikkeling daarbij van groot belang.

Voor de vergelijking van de kosten van de diverse energiebronnen baseert het rapport zich op Bloomberg met de Lazard’s Levelized Cost of Energy analyse.

De duurzame opwekking van energie wordt steeds concurrerender ten opzichte van die met fossiele brandstoffen. Daarbij zijn de maatschappelijke kosten van de laatste nog buiten beschouwing gelaten zoals de kosten van de effecten van de opwarming van de aarde.

De door sommige voorgestelde energiebron die CO2-uitstoot kan terugdringen, kernenergie, blijkt heel erg duur uit te vallen en veel kostbaarder te zijn dan duurzame energie zoals uit wind en zon.

De daling van de kosten van PV met ruim 70 procent in acht jaar is opmerkelijk en die daling van de kostprijs zet recent nog sterk door.

“Maar kan dit wel? Ja! Dit jaar hebben we een nieuwe potentieelstudie gedaan. Daaruit blijkt dat de totale potentie van zonnestroom meer dan 500 GW is! Dat zou goed zijn voor bijna 1.700 PJ, ruim driekwart van de totale Nederlandse energievoorziening (dus incl. warmte!). Het is daarom geen onrealistisch scenario om uit te gaan van 200 GW opgesteld PV vermogen in 2050.” Aldus het rapport.

“Daarnaast zien we recent een aantal belangrijke initiatieven om weer zonnecellen en -panelen in Nederland te gaan produceren. De combinatie van een hoogwaardige, in vier decennia opgebouwde, kennisinfrastructuur, wereldwijd leidende productieapparatuurbouwers en een eigen maakindustrie van zonnecellen en -panelen is een ijzersterke combinatie om Nederland van innovatieve zonnestroom systemen te voorzien en hiermee ook wereldwijd commercieel succesvol te zijn.”  Wordt bepleit in het rapport.

Het rapport werd tot stand gebracht met onder ander kennispartners zoals ECN, TU Delft, Zonatlas, Polder PV, Stichting Monitoring Zonnestroom. Lees het volledige rapport hier.
Lees ook het persbericht van de Topsector Energie.

Deel op: Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook