Wereldwijd al booming, Nederland volgt nu snel

Wateroppervlak is er op de aardbol volop, veel meer dan land zoals bekend. Uiteraard is niet al het water geschikt om PV-panelen te plaatsen. Toch kan het een welkome aanvulling zijn op andere mogelijkheden zoals die op daken en op de grond. Zeker ook in Nederland waar mogelijkheden op water ruim voor handen zijn en grond schaars is. De groei in de wereld van PV op water is onstuimig en de verwachtingen van verdere groei zijn hoog gespannen, recent ook in Nederland waar de ontwikkeling sinds dit jaar in een stroomversnelling aan het komen is.

In Nederland wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt vanuit de SDE-regeling. Eind 2016 en begin 2017 zijn er projecten gehonoreerd die nu in voorbereiding zijn. Nu zijn er al een aantal kleine projecten in gebruik, waaronder twee projecten op Texel, een drijvend park in Zaandam, het grootste park in de Betuwe en in de haven van Rotterdam.

De doelstelling is dat er in 2023 2000 ha drijvende zonnecentrales in Nederland geïnstalleerd zijn, goed voor 2 GW.
In de SDE+ ronde van eind 2016 zijn er drie projecten gehonoreerd (135 MWp). Begin 2017 kwamen daar dertien projecten bij met gezamenlijk 259 MWp. Daarmee scoort de drijvende PV-capaciteit ruim tien procent van alle in deze SDE-ronde toegekende zonne-energie-projecten.

Screen Shot 2017-11-26 at 20.28.17

In Nederland wordt intensief samengewerkt om PV-op-water verder te ontwikkelen. Er is een nationaal consortium gevormd waarin diverse betrokken partijen samenwerken en kennis delen. Het consortium bestaat uit 30 bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Vier zonne-energiebedrijven nemen deel, te weten Sunfloat, Sunprojects, Wattco en Texel4trading. Het consortium bestaat verder uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Overijssel, de gemeente Rotterdam, de kennisinstellingen ECN, TNO en KNMI, energiebedrijf Eneco, netwerkbedrijven Alliander, Enexis en Stedin, zeven waterschappen en vier drinkwaterbedrijven. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Het  onderzoekscentrum SEAC (Solar Energy Application Centre) geeft leiding aan het consortium ‘Zon op Water’ dat begin 2017 is gestart.

Bij PV op water wordt gedacht aan waterbassins, meren die ontstaan bij zand- of grindwinning en natuurlijke wateren die geen andere functie hebben. Rijkswaterstaat en de Nederlandse waterschappen hebben een groot areaal aan wateroppervlak dat geschikt is voor drijvende zonnepanelen.

Uiteraard zijn er voor PV-op-water andere technische oplossingen nodig en komen er andere procedures voor vergunningen bij kijken. Veiligheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Maar er zijn legio voordelen. Allereerst de beschikbaarheid van mogelijkheden en de veelal beperkte ‘grond’-kosten. Maar daarnaast biedt water koeling en reflectie wat mogelijk weer ten goede kan komen aan de efficiëntie van de PV-panelen. Tevens is een voordeel dat op water veelal grotere parken te realiseren zijn. Op water is het ook beter mogelijke de panelen mee te laten draaien met de zon. De onderzoeken naar de voordelen hiervan zijn nog in onderzoek omdat door de plaatsing op het water de zonne-opbrengst veelal toch al hoog is.
PV-op-water is erg flexibel. Verplaatsen is goed mogelijk en een combinatie met windenergie is op een aantal locaties voor de hand liggend.
PV-op-water kan in de toekomst goedkoper worden dan zonne-energie op land, vanwege efficiëntere ontwikkeling, de hogere kWh-opbrengst en de gemiddeld grotere parken.

In 2018 is een aanbesteding voor een systeem van 100 megawattpiek dat op de slufter gerealiseerd moet worden. In 2019 gaan naar verwachting nog eens 2 aanbestedingen van ieder 100 megawattpiek van start.

Donderdag 8 juni 2017 organiseerde SEAC het eerste symposium voor leden van het Nationaal Consortium Zon op Water. Vijftig deelnemers kwamen bij elkaar om te luisteren naar de presentaties en te praten over de uitdagingen van drijvende zonne-energie systemen. Gastheer was Eneco.

Infographic energie op water3

Deel op: Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook