van A tot Zonnestroom voor dak of veld – volledig verzorgd

VanAtotZon, a TheBlueDeal company JPEG smallOnze zonne-energie diensten worden aangeboden door vanAtotZon, dé onafhankelijke zakelijke zonne-energie specialist. VanAtotZon is onderdeel van The Blue Deal. Zonnestroom is in snel tempo beter, goedkoper en esthetischer geworden. De inhaalslag is in Nederland begonnen. Onze ervaren en gecertificeerde vanAtotZon specialisten helpen u van A tot Z.

Van ontwerp tot inkoopbegeleiding tot volledige gefinancierde zonnestroom verzorgd door dé onafhankelijke zakelijke zonne-energie specialist vanAtotZon. Versneld naar een duurzame onderneming met een geheel verzorgd stappenplan van oriëntatie tot realisatie en prestatie van uw zonnedak of zonnepark. Of verhuur uw dak of beschikbare terrein.

VanAtotZon zonnestroom kent vele voordelen

  • Eenvoudig, schaalbaar en bijna overal toepasbaar
  • Gecertificeerd technisch tot financieel ontwerp
  • Beperkte investeringsrisico’s
  • Verlaagd energie afhankelijkheid van minder gewenste regimes
  • Verminderd afhankelijkheid van energieleveranciers en fossiele brandstoffen
  • Verlaagd CO2 emissies
  • Beperkte of juist bijzondere visuele impact
  • Onze projecten worden aan het einde van hun levensduur gerecycled

Keurmerk vanAtotZon v2015

Agrarische bedrijven

ATZ agri 3 - greenhouse - WinSol

Zonne-energie is een voor de hand liggende aanvulling op de u bekende thema’s natuur, zon en buiten, duurzaamheid en onafhankelijkheid. De agrarische omgeving biedt vaak bijzonder positieve omstandigheden voor zonne-energie.

De kans is groot dat u een groot dakoppervlak ter beschikking heeft, met genoeg dakbelasting- capaciteit voor grootschalige zonne-energie. Mogelijk zelfs op meerdere gebouwen. De afwezigheid van hoogbouw in uw directe omgeving voorkomt schaduwwerking, hoewel eventuele bomen, silo’s en windmolens niet over het hoofd gezien mogen worden. De opgewekte energie zult u elke dag van de week grotendeels of zelfs geheel zelf gebruiken, wat de businesscase positief zal beïnvloeden. Zeker met de vele fiscale voordelen als KIA, MIA, Vamil en de betrouwbaarheid van zonnestroom systemen, kunt u investeren in zekerheid. Laat de zon schijnen!


Distributiecentra

Warehouse 1 - Swinerton.comUw distributiecentrum of centra hebben over het algemeen een groot dakoppervlak met een hoog zonne-energie potentieel.
Door ruim opgezette locatie(s) en geen tot weinig schaduwwerpende gebouwen, installaties of bomen, bieden zowel huur, lease, eigen locatie(s) of een mix hiervan goede mogelijkheden. Vaak kunt u met een installatie, welke maar een klein deel van uw dakoppervlak in beslag neemt, al uw gehele eigen verbruik opwekken. Dit komt uw onafhankelijkheid van de energielevrancier ten goede. Geschikte dakbelasting is een voorwaarde voor een haalbaar project.

Hotels

Hotel 2 -

Zonne-energie is een eenvoudige en indien goed uitgevoerd, zorgeloze invulling van uw maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid of Green keyscore. Het op juiste en zorgvuldige wijze promoten van uw eigen zonne-energie productie zal het aanzien naar uw gasten zeker positief beïnvloeden.

Een welkome positieve boodschap naast het bekende ‘handdoek niet op de grond betekent hergebruik’. Hotellocaties hebben vaak diverse soorten dakprofielen gecombineerd en een diversiteit aan installaties op het dak (airco, liftmotor, etc.) waardoor niet alle locaties even geschikt zijn. Zonnepanelen op hotels in de bebouwde omgeving kunnen ook nog schaduwwerking van gebouwen of bomen in de directe omgeving ondervinden. Het eigen gebruik van opgewekte zonne-energie komt de businesscase zeer sterk ten goede, verbruik in de weekenden zal voor een hotel meestal geen probleem zijn, soms zelfs in tegendeel. Bij andere soorten ondernemingen is dat vaak anders. Kortom, genoeg redenen om kritisch te kijken naar het totale plaatje. Gelukkig zijn er voldoende hotels waar zonne-energie haar waarde al bewijst en nog veel meer waar dit binnenkort zal gebeuren.


Corporate

corporate 3 - wallZonne-energie is vaak een eenvoudige maar effectieve stap binnen uw huidige of geplande Corporate Responsibility beleid. Een investering met een laag risico profiel. Met meerdere vestigingen, vaak in diverse landen, zijn de ideale locaties voor uw eigen zonne-energie vaak snel gevonden.

De opgewekte energie zult u grotendeels of zelfs geheel zelf gebruiken, wat de businesscase positief zal beïnvloeden. Zowel huur, lease, eigen locatie(s) of een mix hiervan bieden mogelijkheden. Het toepassen en slim promoten van uw eigen energieopwekking zal een positief effect hebben op klanten, personeel, leveranciers en andere businesspartners en vaak onbekend, een gedragsverandering creëren waardoor uw personeel energie gaat besparen, zowel op het werk als thuis. Steeds vaker wordt bij een aanbesteding naar uw duurzaamheidsprofiel gevraagd, welk door het gebruik van eigen zonne-energie alleen maar beter zal worden. Ook kunnen CO2 certificaten de businesscase nog verder positief beïnvloeden.


MKB en verenigde ondernemers

MKB 2Steeds meer eigenaren en bestuurders van ondernemend Nederland zijn oprecht geïnteresseerd in het toepassen van zonne-energie op eigen locatie. Van klein tot groot dak, zowel huur, lease of eigen locatie(s), van klein- tot grootverbruiker, er zijn steeds meer mogelijkheden om uw ondernemerschap op een unieke wijze extra in te vullen en uw onafhankelijkheid van de energieleverancier te vergroten.

U kunt het systeem zo dimensioneren dat u zelf het grootste deel van uw opgewekte zonnestroom verbruikt, wat de businesscase ten goede komt. De vele fiscale voordelen als KIA, MIA, Vamil dragen een groot steentje bij. Schaduweffecten hebben invloed op de prestatie van uw eigen zonnesysteem. Het is daarom van belang in kaart te hebben welke omgevingsfactoren als gebouwen, bomen tot en met hoogspanningskabels effect hebben op uw dak. Met een relatief lage investering kunt u uw duurzame impact vergroten, met direct zichtbaar resultaat op uw energie- lasten.


Overheid

Energy efficiency concept.Breng uw medewerkers en inwoners een positieve boodschap met een zonnig karakter! De overheid heeft bij uitstek een voorbeeldfunctie. Zonne-energie is in al haar eenvoud, zichtbaarheid en groeiende aantrekkelijkheid een ideale duurzame kapstok voor nationale en lokale overheden.

Zowel om zelf toe te passen op uw gebouwen, om de boodschap uit te dragen of via een stimulans voor het toepassen door bedrijven en burgers zelf: zonne-energie is laagdrempelig, eenvoudig en betrouwbaar. Een ideale lange termijn keuze met veel goede imago en kansen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarbij de juiste ontzorging belangrijk is om enkele valkuilen te vermijden.


PV privé – collectief

collectief 1

Uw medewerkers verrassen met zonne-energie voor thuis? De collectieve voordelen via uw bedrijf of coöperatie samen met onze professionele begeleiding, bieden uw medewerkers eigen zorgeloze zonnestroom en per direct lagere energielasten. Het is daarmee een ideale beloning voor leden of werknemers met beperkte kosten en lage risico’s voor uw bedrijf.

U vergroot uw duurzame impact tot bij leden of werknemers thuis, verhoogd uw medewerker-tevredenheid én u kiest voor een bijzondere manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen die niet misstaat in uw communicatie en promotie. Collectief PV is ook uitstekend te combineren met de overweging zonne-energie toe te passen op uw eigen pand of panden. Let op, ook medewerkers die geen geschikt of eigen dak hebben, kunt u via uw bedrijf zonne-energie mogelijkheden bieden.